Liên hệ

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP XANH
TRỤ SỞ: HÀ NỘI: SỐ 1- NGÕ 100 - HOÀNG QUỐC VIỆT
ĐT: 0473026866 - FAX: 0473026866 
VĨNH PHÚC: XUÂN MAI - PHÚC THẮNG - PHÚC YÊN
ĐT:0211.2219010 - FAX:02113875 874
CS XỬ LÝ: THÔN THANH CAO - XÃ NGỌC THANH - PHÚC YÊN - VĨNH PHÚC
ĐIỆN THOẠI: 0919 886 567 - FAX: 02113875 874
E-MAIL : CNMTCNX@GMAIL.COM 
WEBSITE : 
MOITRUONGCONGNGHIEPXANH.VN
Chat Zalo - Thanh Huong
0919.886.567